Εξαντλημένο
Σύγκριση
155,07196,77
Σύγκριση
216,62259,73
Σύγκριση
Εξαντλημένο
166,89210,01
Σύγκριση
239,69282,80
Σύγκριση
101,34143,58
Σύγκριση
Εξαντλημένο
103,76146,88
Σύγκριση
524,51566,11
Σύγκριση
110,06153,17
Σύγκριση
140,84183,96
Σύγκριση
166,15207,70
Σύγκριση
411,33453,04
Σύγκριση
Εξαντλημένο
Σύγκριση
Εξαντλημένο
163,56206,68
Σύγκριση
Εξαντλημένο
105,90128,59
Σύγκριση
418,93459,64
Σύγκριση
181,10224,21
Σύγκριση
Εξαντλημένο
183,46226,57
Σύγκριση
149,96191,66
Σύγκριση
163,70205,40
Σύγκριση