24,23
Σύγκριση
Εξαντλημένο
Σύγκριση
10,96
Σύγκριση
Εξαντλημένο
Σύγκριση